Typ 4G Restyling
ModifikasiyaQapılarGücMaksimum sürət100 km./s. qədər sürət yığımıBuraxılış iliBuraxılışın sonu
Design 2.052496.52014-
Sport 2.052496.52014-
Basic 2.052496.52014-
Comfort 2.052496.52014-
Design 3.053335.32014-
Sport 3.053335.32014-
Basic 3.053335.32014-
Comfort 3.053335.32014-
Typ 4G
ModifikasiyaQapılarGücMaksimum sürət100 km./s. qədər sürət yığımıBuraxılış iliBuraxılışın sonu
Basic 2.852048.320102014
Basic 2.857.920102014
Basic 3.052456.420102014
Basic 3.053105.620102014