CA30 Restyling
ModifikasiyaQapılarGücMaksimum sürət100 km./s. qədər sürət yığımıBuraxılış iliBuraxılışın sonu
Comfort Plus 2.4517010.620102012
Prestige Plus 2.4517010.620102012
CA30 Restyling
ModifikasiyaQapılarGücMaksimum sürət100 km./s. qədər sürət yığımıBuraxılış iliBuraxılışın sonu
Comfort 2.0510.520102012
Prestige 2.051581120102012
Standard 2.0515810.220102012
Standard 2.051120102012
Standard 2.0510.520102012
Elegance 2.051581120102012
Comfort 2.051581120102012
CA30
ModifikasiyaQapılarGücMaksimum sürət100 km./s. qədər sürət yığımıBuraxılış iliBuraxılışın sonu
Sol 2.051521220062009
Moon 2.0515210.620062009
Moon + 2.051521220062009
CA30
ModifikasiyaQapılarGücMaksimum sürət100 km./s. qədər sürət yığımıBuraxılış iliBuraxılışın sonu
Sol 2.4517010.620062009
CA20 Restyling
ModifikasiyaQapılarGücMaksimum sürət100 km./s. qədər sürət yığımıBuraxılış iliBuraxılışın sonu
1.8312512.220032005
1.8312.220032005
1.8312.220032005
1.8320032005
2.0315010.620032005
2.0310.620032005
2.0311612.120032005
2.0312.120032005
CA20
ModifikasiyaQapılarGücMaksimum sürət100 km./s. qədər sürət yığımıBuraxılış iliBuraxılışın sonu
1.8512512.220002003
1.8512.220002003
1.8513.320002003
1.8512.220002003
2.0520002003
2.0520002003
2.0511612.120002003
2.0512.120002003
2.0515010.620002003
2.0510.620002003
CA20
ModifikasiyaQapılarGücMaksimum sürət100 km./s. qədər sürət yığımıBuraxılış iliBuraxılışın sonu
1.8312512.220002003
1.8312.220002003
1.8320002003
1.8312.220002003
2.0315010.620002003
2.0310.620002003
2.0311612.120002003
2.0312.120002003
XA10
ModifikasiyaQapılarGücMaksimum sürət100 km./s. qədər sürət yığımıBuraxılış iliBuraxılışın sonu
2.039.819942000
2.039.819942000
2.0312910.119942000
2.0310.119942000
2.0319942000
2.0319942000
2.031359.819942000
2.039.819942000
XA10
ModifikasiyaQapılarGücMaksimum sürət100 km./s. qədər sürət yığımıBuraxılış iliBuraxılışın sonu
2.0312910.119942000
2.0310.119942000
XA10
ModifikasiyaQapılarGücMaksimum sürət100 km./s. qədər sürət yığımıBuraxılış iliBuraxılışın sonu
2.0512910.119942000
2.0510.119942000
2.0519942000
2.0519942000