P90
ModifikasiyaQapılarGücMaksimum sürət100 km./s. qədər sürət yığımıBuraxılış iliBuraxılışın sonu
1.357519962000
1.3511.419962000
1.3511.219962000
1.358511.219962000
1.3511.219962000
1.3511.219962000
1.3513511.219962000
1.3511.219962000
1.555514.519962000
1.5514.519962000
P90
ModifikasiyaQapılarGücMaksimum sürət100 km./s. qədər sürət yığımıBuraxılış iliBuraxılışın sonu
1.3313519962000
1.3319962000
1.338219962000
1.3319962000
1.338511.219962000
1.3311.219962000
1.535519962000
1.5319962000
P80
ModifikasiyaQapılarGücMaksimum sürət100 km./s. qədər sürət yığımıBuraxılış iliBuraxılışın sonu
1.3319891998
1.3319891998
1.338210.319891998
1.3313519891998
1.3319891998
1.3319891998
1.3319891998
1.3319891998
1.3310019891998
1.3319891998
1.535514.519891998
P80
ModifikasiyaQapılarGücMaksimum sürət100 km./s. qədər sürət yığımıBuraxılış iliBuraxılışın sonu
1.3519891998
1.3510019891998
1.3519891998
1.3519891998
1.3519891998
1.358210.319891998
1.3513519891998
1.3519891998
1.3519891998
1.3519891998
1.555514.519891998
P70
ModifikasiyaQapılarGücMaksimum sürət100 km./s. qədər sürət yığımıBuraxılış iliBuraxılışın sonu
1.035519851990
1.337519851990
1.3313.819851990
1.336919851990
1.3319851990
Starlet
ModifikasiyaQapılarGücMaksimum sürət100 km./s. qədər sürət yığımıBuraxılış iliBuraxılışın sonu
1.0555
1.3569
1.35
1.357513.8
1.35
P60
ModifikasiyaQapılarGücMaksimum sürət100 km./s. qədər sürət yığımıBuraxılış iliBuraxılışın sonu
1.034519781984
P60
ModifikasiyaQapılarGücMaksimum sürət100 km./s. qədər sürət yığımıBuraxılış iliBuraxılışın sonu
1.255419781984