VI
ModifikasiyaQapılarGücMaksimum sürət100 km./s. qədər sürət yığımıBuraxılış iliBuraxılışın sonu
2.325.82014-
2.323092014-
2.322014-
2.323175.82014-
3.723052014-
3.722014-
5.024214.82014-
5.024.82014-
5.024262014-
5.022014-
VI
ModifikasiyaQapılarGücMaksimum sürət100 km./s. qədər sürət yığımıBuraxılış iliBuraxılışın sonu
2.323092014-
2.322014-
2.323175.82014-
2.325.82014-
3.722014-
3.723052014-
5.024214.82014-
5.024.82014-
5.024262014-
5.022014-
V Restyling
ModifikasiyaQapılarGücMaksimum sürət100 km./s. qədər sürət yığımıBuraxılış iliBuraxılışın sonu
3.7230520102014
3.7220102014
4.02210720102014
4.02720102014
4.62315620102014
4.6220102014
5.0241220102014
5.0220102014
5.0242020102014
5.0220102014
V
ModifikasiyaQapılarGücMaksimum sürət100 km./s. qədər sürət yığımıBuraxılış iliBuraxılışın sonu
4.02210720042009
4.0220042009
4.6220042009
4.6231520042009
4.6220042009
4.62300620042009
5.425004.520042009
V
ModifikasiyaQapılarGücMaksimum sürət100 km./s. qədər sürət yığımıBuraxılış iliBuraxılışın sonu
4.02210720042009
4.02720042009
4.6230020042009
4.625.320042009
4.6231520042009
4.6220042009
IV Restyling
ModifikasiyaQapılarGücMaksimum sürət100 km./s. qədər sürət yığımıBuraxılış iliBuraxılışın sonu
3.8219982004
3.821907.119982004
4.622635.519982004
4.6230519982004
4.6219982004
4.623205.519982004
4.623904.919982004
IV Restyling
ModifikasiyaQapılarGücMaksimum sürət100 km./s. qədər sürət yığımıBuraxılış iliBuraxılışın sonu
3.8215219982004
3.8219019982004
3.8219982004
4.6222819982004
4.6219982004
4.622635.519982004
4.623205.519982004
4.6239019982004
IV
ModifikasiyaQapılarGücMaksimum sürət100 km./s. qədər sürət yığımıBuraxılış iliBuraxılışın sonu
3.8214719931997
3.8219931997
3.8215219931997
3.8219931997
4.6221519931997
4.6219931997
4.6230519931997
4.9221819931997
4.9219931997
IV
ModifikasiyaQapılarGücMaksimum sürət100 km./s. qədər sürət yığımıBuraxılış iliBuraxılışın sonu
3.8214719931997
3.8219931997
4.6221519931997
4.6219931997
4.9221819931997
4.9219931997
III Restyling
ModifikasiyaQapılarGücMaksimum sürət100 km./s. qədər sürət yığımıBuraxılış iliBuraxılışın sonu
2.3210619871993
2.3219871993
4.9222819871993
III Restyling
ModifikasiyaQapılarGücMaksimum sürət100 km./s. qədər sürət yığımıBuraxılış iliBuraxılışın sonu
2.3210619871993
4.9222819871993
4.9219871993
III
ModifikasiyaQapılarGücMaksimum sürət100 km./s. qədər sürət yığımıBuraxılış iliBuraxılışın sonu
2.338819791982
3.238619791982
4.9322819791982
III
ModifikasiyaQapılarGücMaksimum sürət100 km./s. qədər sürət yığımıBuraxılış iliBuraxılışın sonu
2.3210619791982
2.3219791982
4.9222819791982
III
ModifikasiyaQapılarGücMaksimum sürət100 km./s. qədər sürət yığımıBuraxılış iliBuraxılışın sonu
2.3210619791982
2.3219791982
II
ModifikasiyaQapılarGücMaksimum sürət100 km./s. qədər sürət yığımıBuraxılış iliBuraxılışın sonu
2.328919741978
2.3219741978
2.829119741978
2.8219741978
4.9219741978
4.9214119741978
II
ModifikasiyaQapılarGücMaksimum sürət100 km./s. qədər sürət yığımıBuraxılış iliBuraxılışın sonu
2.338919741978
2.3319741978
2.839119741978
2.8319741978
4.9314119741978
4.9319741978
I
ModifikasiyaQapılarGücMaksimum sürət100 km./s. qədər sürət yığımıBuraxılış iliBuraxılışın sonu
3.3319641974
3.3312219641974
4.7322819641974
4.7319641974
4.7327519641974
4.7319641974
I
ModifikasiyaQapılarGücMaksimum sürət100 km./s. qədər sürət yığımıBuraxılış iliBuraxılışın sonu
2.8210119641974
2.8219641974
3.3219641974
3.3212219641974
4.3216419641974
4.7227519641974
4.7219641974
4.7222819641974
4.7219641974
I
ModifikasiyaQapılarGücMaksimum sürət100 km./s. qədər sürət yığımıBuraxılış iliBuraxılışın sonu
2.8210119641974
2.8219641974
3.3219641974
3.3212219641974
4.3216419641974
4.3219641974
4.7222819641974
4.7219641974
4.7227519641974
4.7219641974