Qiymət
-
Avtomobil
Двигатель и ходовая часть
Mühərrikin həcmi-
Салон и комфорт
Satılır TGX 26.440 JUMBO

2014 il

Gömrükdə rəsmiləşdirilməmiş

12.4 Dizel

900000 km.

avtomatik

Sol sükan

,,ლ ი ზ ი ნ გ ი - გ ა ნ ვ ა დ ე ბ ა ‘’ კომპანია AUTOIMPERIA გთავაზობთ სპეცტექნიკის, სასოფლო - სამეურნეო, ტექნიკა დანადგარების, კატ

Almaniya

Qiymət razılaşma ilə
ID 43146263
Satılır TGX 18.360

2010 il

Gömrükdə rəsmiləşdirilməmiş

0.0 Dizel

909000 km.

dərslik

Sol sükan

,,ლ ი ზ ი ნ გ ი - გ ა ნ ვ ა დ ე ბ ა ‘’ კომპანია AUTOIMPERIA გთავაზობთ სპეცტექნიკის, სასოფლო - სამეურნეო, ტექნიკა დანადგარების, კატ

Almaniya

Qiymət razılaşma ilə
ID 43146251
Satılır VOLVO FH13 460

2012 il

Gömrükdə rəsmiləşdirilməmiş

12.8 Dizel

856000 km.

avtomatik

Sol sükan

,,ლ ი ზ ი ნ გ ი - გ ა ნ ვ ა დ ე ბ ა ‘’ კომპანია AUTOIMPERIA გთავაზობთ სპეცტექნიკის, სასოფლო - სამეურნეო, ტექნიკა დანადგარების, კატ

Almaniya

Qiymət razılaşma ilə
ID 43146236
Satılır Stralis 420

2007 il

Gömrükdə rəsmiləşdirilməmiş

0.0 Dizel

996000 km.

dərslik

Sol sükan

,,ლ ი ზ ი ნ გ ი - გ ა ნ ვ ა დ ე ბ ა ‘’ კომპანია AUTOIMPERIA გთავაზობთ სპეცტექნიკის, სასოფლო - სამეურნეო, ტექნიკა დანადგარების, კატ

Almaniya

Qiymət razılaşma ilə
ID 43146228
Satılır VOLVO FH / 500

2016 il

Gömrükdə rəsmiləşdirilməmiş

12.8 Dizel

510000 km.

dərslik

Sol sükan

,,ლ ი ზ ი ნ გ ი - გ ა ნ ვ ა დ ე ბ ა ‘’ კომპანია AUTOIMPERIA გთავაზობთ სპეცტექნიკის, სასოფლო - სამეურნეო, ტექნიკა დანადგარების, კატ

Almaniya

Qiymət razılaşma ilə
ID 43146214
Satılır MERCEDES-BENZ Actros 2541

2005 il

Gömrükdə rəsmiləşdirilməmiş

0.0 Dizel

945000 km.

Tiptronic

Sol sükan

,,ლ ი ზ ი ნ გ ი - გ ა ნ ვ ა დ ე ბ ა ‘’ კომპანია AUTOIMPERIA გთავაზობთ სპეცტექნიკის, სასოფლო - სამეურნეო, ტექნიკა დანადგარების, კატ

Almaniya

Qiymət razılaşma ilə
ID 43146205
Satılır TG-L 8.220

2013 il

Gömrükdə rəsmiləşdirilməmiş

4.6 Dizel

596000 km.

avtomatik

Sol sükan

,,ლ ი ზ ი ნ გ ი - გ ა ნ ვ ა დ ე ბ ა ‘’ კომპანია AUTOIMPERIA გთავაზობთ სპეცტექნიკის, სასოფლო - სამეურნეო, ტექნიკა დანადგარების, კატ

Almaniya

Qiymət razılaşma ilə
ID 43146195
Satılır R480

2013 il

Gömrükdə rəsmiləşdirilməmiş

0.0 Dizel

999999 km.

Tiptronic

Sol sükan

,,ლ ი ზ ი ნ გ ი - გ ა ნ ვ ა დ ე ბ ა ‘’ კომპანია AUTOIMPERIA გთავაზობთ სპეცტექნიკის, სასოფლო - სამეურნეო, ტექნიკა დანადგარების, კატ

Almaniya

Qiymət razılaşma ilə
ID 43146185
Satılır  XF 460

2016 il

Gömrükdə rəsmiləşdirilməmiş

12.9 Dizel

141000 km.

avtomatik

Sol sükan

,,ლ ი ზ ი ნ გ ი - გ ა ნ ვ ა დ ე ბ ა ‘’ კომპანია AUTOIMPERIA გთავაზობთ სპეცტექნიკის, სასოფლო - სამეურნეო, ტექნიკა დანადგარების, კატ

Almaniya

Qiymət razılaşma ilə
ID 43146180
Satılır RENAULT T 480 / JUMBO 120M3

2016 il

Gömrükdə rəsmiləşdirilməmiş

12.8 Dizel

378000 km.

avtomatik

Sol sükan

,,ლ ი ზ ი ნ გ ი - გ ა ნ ვ ა დ ე ბ ა ‘’ კომპანია AUTOIMPERIA გთავაზობთ სპეცტექნიკის, სასოფლო - სამეურნეო, ტექნიკა დანადგარების, კატ

Almaniya

Qiymət razılaşma ilə
ID 43146148
Satılır MERCEDES-BENZ Actros2542

2014 il

Gömrükdə rəsmiləşdirilməmiş

12.8 Dizel

440000 km.

avtomatik

Sol sükan

,,ლ ი ზ ი ნ გ ი - გ ა ნ ვ ა დ ე ბ ა ‘’ კომპანია AUTOIMPERIA გთავაზობთ სპეცტექნიკის, სასოფლო - სამეურნეო, ტექნიკა დანადგარების, კატ

Almaniya

Qiymət razılaşma ilə
ID 43146133
Satılır VOLVO FH4 460 6x2 Jumbo

2018 il

Gömrükdə rəsmiləşdirilməmiş

0.0 Dizel

500 km.

avtomatik

Sol sükan

,,ლ ი ზ ი ნ გ ი - გ ა ნ ვ ა დ ე ბ ა ‘’ კომპანია AUTOIMPERIA გთავაზობთ სპეცტექნიკის, სასოფლო - სამეურნეო, ტექნიკა დანადგარების, კატ

Almaniya

Qiymət razılaşma ilə
ID 43146123
Satılır  TGL 8.220

2013 il

Gömrükdə rəsmiləşdirilməmiş

0.0 Dizel

480000 km.

avtomatik

Sol sükan

,,ლ ი ზ ი ნ გ ი - გ ა ნ ვ ა დ ე ბ ა ‘’ კომპანია AUTOIMPERIA გთავაზობთ სპეცტექნიკის, სასოფლო - სამეურნეო, ტექნიკა დანადგარების, კატ

Almaniya

Qiymət razılaşma ilə
ID 43146108
Satılır VOLVO FH 440

2009 il

Gömrükdə rəsmiləşdirilməmiş

12.8 Dizel

999999 km.

avtomatik

Sol sükan

,,ლ ი ზ ი ნ გ ი - გ ა ნ ვ ა დ ე ბ ა ‘’ კომპანია AUTOIMPERIA გთავაზობთ სპეცტექნიკის, სასოფლო - სამეურნეო, ტექნიკა დანადგარების, კატ

Almaniya

Qiymət razılaşma ilə
ID 43146075
Satılır TGX 26.400

2012 il

Gömrükdə rəsmiləşdirilməmiş

10.5 Dizel

951000 km.

dərslik

Sol sükan

,,ლ ი ზ ი ნ გ ი - გ ა ნ ვ ა დ ე ბ ა ‘’ კომპანია AUTOIMPERIA გთავაზობთ სპეცტექნიკის, სასოფლო - სამეურნეო, ტექნიკა დანადგარების, კატ

Almaniya

Qiymət razılaşma ilə
ID 43146062
Satılır MERCEDES-BENZ ATEGO 1224L

2015 il

Gömrükdə rəsmiləşdirilməmiş

7.7 Dizel

501000 km.

dərslik

Sol sükan

,,ლ ი ზ ი ნ გ ი - გ ა ნ ვ ა დ ე ბ ა ‘’ კომპანია AUTOIMPERIA გთავაზობთ სპეცტექნიკის, სასოფლო - სამეურნეო, ტექნიკა დანადგარების, კატ

Almaniya

Qiymət razılaşma ilə
ID 43146048
Satılır VOLVO FH4 500 - e6 - 120m3

2016 il

Gömrükdə rəsmiləşdirilməmiş

12.8 Dizel

400000 km.

avtomatik

Sol sükan

,,ლ ი ზ ი ნ გ ი - გ ა ნ ვ ა დ ე ბ ა ‘’ კომპანია AUTOIMPERIA გთავაზობთ სპეცტექნიკის, სასოფლო - სამეურნეო, ტექნიკა დანადგარების, კატ

Almaniya

Qiymət razılaşma ilə
ID 43146036
Satılır M318C

2006 il

Gömrükdə rəsmiləşdirilməmiş

0.0 Dizel

9487 km.

dərslik

Sol sükan

,,ლ ი ზ ი ნ გ ი - გ ა ნ ვ ა დ ე ბ ა ‘’ კომპანია AUTOIMPERIA გთავაზობთ სპეცტექნიკის, სასოფლო - სამეურნეო, ტექნიკა დანადგარების, კატ

Almaniya

Qiymət razılaşma ilə
ID 43145812
Satılır  320 F

2015 il

Gömrükdə rəsmiləşdirilməmiş

0.0 Dizel

5950 km.

dərslik

Sol sükan

,,ლ ი ზ ი ნ გ ი - გ ა ნ ვ ა დ ე ბ ა ‘’ კომპანია AUTOIMPERIA გთავაზობთ სპეცტექნიკის, სასოფლო - სამეურნეო, ტექნიკა დანადგარების, კატ

Almaniya

Qiymət razılaşma ilə
ID 43145803
Satılır სხვა Hitachi ZX 140 W-3

2008 il

Gömrükdə rəsmiləşdirilməmiş

0.0 Dizel

8238 km.

dərslik

Sol sükan

,,ლ ი ზ ი ნ გ ი - გ ა ნ ვ ა დ ე ბ ა ‘’ კომპანია AUTOIMPERIA გთავაზობთ სპეცტექნიკის, სასოფლო - სამეურნეო, ტექნიკა დანადგარების, კატ

Almaniya

Qiymət razılaşma ilə
ID 43145795
Satılır სხვა Hitachi ZX 140 W-3

2008 il

Gömrükdə rəsmiləşdirilməmiş

0.0 Dizel

7511 km.

dərslik

Sol sükan

,,ლ ი ზ ი ნ გ ი - გ ა ნ ვ ა დ ე ბ ა ‘’ კომპანია AUTOIMPERIA გთავაზობთ სპეცტექნიკის, სასოფლო - სამეურნეო, ტექნიკა დანადგარების, კატ

Almaniya

Qiymət razılaşma ilə
ID 43145790
Satılır M 313D

2015 il

Gömrükdə rəsmiləşdirilməmiş

0.0 Dizel

5300 km.

dərslik

Sol sükan

,,ლ ი ზ ი ნ გ ი - გ ა ნ ვ ა დ ე ბ ა ‘’ კომპანია AUTOIMPERIA გთავაზობთ სპეცტექნიკის, სასოფლო - სამეურნეო, ტექნიკა დანადგარების, კატ

Almaniya

Qiymət razılaşma ilə
ID 43145782
Satılır PW 160 - 7

2012 il

Gömrükdə rəsmiləşdirilməmiş

0.0 Dizel

6053 km.

dərslik

Sol sükan

,,ლ ი ზ ი ნ გ ი - გ ა ნ ვ ა დ ე ბ ა ‘’ კომპანია AUTOIMPERIA გთავაზობთ სპეცტექნიკის, სასოფლო - სამეურნეო, ტექნიკა დანადგარების, კატ

Almaniya

Qiymət razılaşma ilə
ID 43145771
Satılır M 316 D

2012 il

Gömrükdə rəsmiləşdirilməmiş

0.0 Dizel

6477 km.

dərslik

Sol sükan

,,ლ ი ზ ი ნ გ ი - გ ა ნ ვ ა დ ე ბ ა ‘’ კომპანია AUTOIMPERIA გთავაზობთ სპეცტექნიკის, სასოფლო - სამეურნეო, ტექნიკა დანადგარების, კატ

Almaniya

Qiymət razılaşma ilə
ID 43145763
Satılır სხვა Hitachi ZX 170 W-3

2007 il

Gömrükdə rəsmiləşdirilməmiş

0.0 Dizel

9145 km.

dərslik

Sol sükan

,,ლ ი ზ ი ნ გ ი - გ ა ნ ვ ა დ ე ბ ა ‘’ კომპანია AUTOIMPERIA გთავაზობთ სპეცტექნიკის, სასოფლო - სამეურნეო, ტექნიკა დანადგარების, კატ

Almaniya

Qiymət razılaşma ilə
ID 43145736
29973 объявление(-ия,-ий)