2020 – დღემდე

VI (F90) Restyling

2017 – დღემდე

VI (F90)

2011 – 2016

V (F10)

1998 – 2003

III (E39)

1985 – 1988

I (E28)