Ford Custom

Ford Custom
Ford Custom
Ford Custom
Ford Custom
Ford Custom
Ford Custom

კომპლექტაციები

დასახელება
Engine
Transmission
Drive wheels
Acceleration to 100 km/h
საწვავის მოხმარება