F30, F31, F34 Restyling
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
318i 1.541368.92015-
318i 1.549.12015-
320d 2.041907.22015-
320d xDrive 2.041907.32015-
330i xDrive 2.042495.82015-
320i 2.041847.22015-
320i 2.047.32015-
320i xDrive 2.041847.52015-
320i xDrive 2.047.62015-
340i xDrive 3.0432652015-
F30, F31, F34
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
320d xDrive 2.051847.920122015
320i 2.051847.920122015
320i xDrive 2.051848.320122015
328i xDrive 2.052456.220122015
335i xDrive 3.053065.320122015
F30, F31, F34
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
328i xDrive 2.05620122015
320i xDrive 2.051847.520122015
320i xDrive 2.057.520122015
328i xDrive 2.05245620122015
E90-E93 Restyling
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
320 2.059.320082012
320 2.051778.320082012
320 2.058.120082012
320 2.051569.320082012
325 Special series 2.558.120082012
325 2.552187.320082012
325 2.556.920082012
325 2.557.720082012
325 2.558.120082012
325 Special series 2.552187.720082012
330 3.05245620082012
330 3.056.120082012
335 3.052866.120082012
E90-E93 Restyling
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
320 Special Series 2.027.620082012
320 2.021568.920082012
320 2.028.920082012
320 2.021847.520082012
320 2.027.620082012
320 Special Series 2.021568.920082012
320 Special Series 2.028.920082012
320 Special Series 2.021847.520082012
335 3.023065.420082012
335 3.025.320082012
335 Special series 3.023065.420082012
335 Special series 3.025.320082012
E90-E93 Restyling
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
320 2.0215610.120082012
320 2.0210.120082012
325 2.522187.820082012
325 2.527.820082012
335 3.023065.820082012
335 3.025.720082012
E90-E93
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
320 2.0215610.120052008
320 2.029.820052008
325 2.522188.120052008
325 2.527.620052008
335 3.023065.820052008
335 3.025.720052008
330 3.022726.720052008
330 3.026.520052008
E90-E93
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
320i 2.051569.320052008
320i 2.059.320052008
320d 2.051778.120052008
320d 2.058.120052008
325xi 2.552187.720052008
325xi 2.557.720052008
325i 2.552187.220052008
325i 2.557.220052008
330xd 3.052316.720052008
330xd 3.056.720052008
E46 Restyling
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.6211.920022006
1.6211510.920022006
2.021439.320022006
2.029.320022006
2.029.320022006
2.0210.520022006
2.021508.920022006
2.029.120022006
2.228.320022006
2.221708.320022006
2.521848.420022006
2.521927.320022006
2.527.320022006
2.5220022006
2.5220022006
3.02720022006
3.026.520022006
3.022047.220022006
3.027.420022006
3.022316.520022006
3.026.520022006
E46 Restyling
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.0214310.220022006
2.0210.220022006
2.021509.720022006
2.0215011.120022006
2.0210.220022006
2.221708.820022006
2.228.820022006
2.521927.720022006
2.527.720022006
3.022316.920022006
3.026.920022006
3.0220420022006
E46 Restyling
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.8311510.920022006
1.8310.920022006
2.0310.220022006
2.031508.720022006
2.038.720022006
2.0311510.520022006
2.031439.320022006
2.531927.120022006
2.537.120022006
E46
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.0210.219982002
2.228.819982002
2.521708.619982002
2.528.619982002
2.521927.719982002
2.527.719982002
3.026.919982002
3.022316.919982002
E36
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.8211512.519912000
1.8212.519912000
2.0215010.619912000
2.0210.619912000
2.0210.619912000
2.021119912000
2.5217019912000
2.5219912000
2.521928.619912000
2.52919912000
2.821937.719912000
2.827.719912000
E36
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.6410013.119912000
1.641519912000
1.6410212.719912000
1.6412.719912000
1.749014.419912000
1.8411311.519912000
1.8412.819912000
1.8411511.319912000
1.8411.319912000
1.8414010.219912000
1.8411.619912000
1.9410.219912000
1.9414011.619912000
2.041509.919912000
2.049.919912000
2.041119912000
2.041019912000
2.54170819912000
E36
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.6510213.219912000
1.6513.219912000
1.759014.519912000
1.8511511.719912000
1.8511.719912000
2.0515010.219912000
2.0510.219912000
2.551708.319912000
2.558.319912000
2.5514310.519912000
2.5510.519912000
2.851937.419912000
2.857.419912000
E36
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.6312.319912000
1.6310212.319912000
1.739013.919912000
1.831409.919912000
1.831119912000
1.9310511.219912000
1.931319912000
1.931409.919912000
1.939.919912000
2.531707.819912000
2.537.819912000
E36
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.6210212.719912000
1.6212.719912000
1.8214010.219912000
1.8210.219912000
1.921401119912000
1.921019912000
2.021509.919912000
2.029.919912000
2.029.919912000
2.021119912000
2.52192819912000
2.52919912000
2.52170819912000
2.52819912000
2.821937.319912000
2.827.319912000
E30
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.6210019831991
1.6219831991
1.8219831991
1.821219831991
1.8214019831991
2.0212911.519831991
2.0211.519831991
2.5217010.519831991
2.528.719831991
2.521718.719831991
2.528.719831991
E30
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.6510013.919831991
1.6513.919831991
1.6510219831991
1.6519831991
1.8511.719831991
1.8511311.719831991
2.0512911.519831991
2.0511.519831991
2.4511512.319831991
2.4512.319831991
2.559.719831991
2.551708.819831991
2.558.819831991
2.559.719831991
E30
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.6210019831991
1.6219831991
1.821131219831991
1.8213.119831991
1.8214019831991
1.8219831991
2.0212911.519831991
2.0213.319831991
2.521718.719831991
2.5210.519831991
2.521708.719831991
2.5210.519831991
E21
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.627514.819751983
1.629012.519751983
1.829013.819751983
1.8210519751983
1.8211.519751983
1.829811.919751983
2.021221019751983
2.0219751983
2.0212519751983
2.029.919751983
2.0210911.219751983
2.3214319751983
2.329.519751983