G11-G12
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
740Li xDrive 3.043262015-
730Ld xDrive 3.042655.92015-
740Ld xDrive 3.043205.32015-
750Li xDrive 4.444504.52015-
G11-G12
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
730d xDrive 3.042655.82015-
740d xDrive 3.043205.22015-
750i xDrive 4.444504.42015-
F01-F04 Restyling
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
730d xDrive 3.04258620122015
730i 3.042587.420122015
F01-F04 Restyling
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
750Ld xDrive 3.043814.920122015
730Li 3.042587.520122015
740Li xDrive 3.043205.620122015
750Li xDrive 4.444504.620122015
760Li 6.045444.620122015
F01-F04
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
740 3.043265.920082012
740 3.04306620082012
750 4.444075.120082012
750 4.445.220082012
ActiveHybrid 4.444074.920082012
760 6.045444.620082012
F01-F04
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
740 3.04326620082012
730 3.042457.320082012
730 3.042587.820082012
750 4.444075.120082012
750 4.445.320082012
ActiveHybrid 4.444504.920082012
760 6.045444.620082012
E65, E66 Restyling
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
730iA 3.042587.820052008
740iA 4.043066.820052008
740iA 4.046.820052008
750iA 4.843675.920052008
750iA 4.845.920052008
760iA 6.044455.520052008
E65, E66 Restyling
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
730LiA 3.042587.920052008
740LiA 4.043066.920052008
740LiA 4.046.920052008
750LiA 4.84620052008
750LiA 4.84367620052008
760LiA 6.044455.620052008
E65, E66
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
3.042318.320012005
3.04218820012005
3.642727.520012005
4.443336.320012005
6.044455.620012005
E65, E66
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
3.04218820012005
3.042318.120012005
3.642727.520012005
3.942587.420012005
4.443336.320012005
6.044355.520012005
6.044455.520012005
E38 Restyling
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.841939.619982001
3.542388.219982001
3.547.619982001
3.542358.419982001
3.547.619982001
4.442867.519982001
4.447.519982001
5.443266.619982001
E38 Restyling
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.5414311.519982001
2.5411.519982001
2.841938.719982001
2.849.619982001
2.941849.219982001
2.941938.919982001
3.542357.619982001
3.548.419982001
3.542387.619982001
3.548.219982001
3.942458.419982001
4.442867.519982001
4.446.619982001
5.443266.619982001
E38
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.841939.619941998
3.0421119941998
3.049.719941998
3.042189.719941998
3.049.719941998
3.542357.619941998
3.548.419941998
4.042867.519941998
4.047.419941998
4.442867.519941998
4.447.519941998
5.443266.619941998
E38
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.5414311.519941998
2.5411.519941998
2.841938.719941998
2.849.619941998
3.0421119941998
3.0419941998
3.042188.319941998
3.049.719941998
3.542357.619941998
3.548.419941998
4.042866.919941998
4.047.419941998
4.442867.519941998
4.446.619941998
5.443266.619941998
E32
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
3.049.319861994
3.042188.519861994
3.048.519861994
3.0419719861994
3.0419861994
3.041889.319861994
3.4419861994
3.442118.319861994
3.448.319861994
3.448.319861994
3.449.119861994
3.4422019861994
4.042867.419861994
4.047.419861994
5.043007.419861994
5.047.419861994