T240 Restyling
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.8513220052007
2.0515220052007
2.0520052007
2.0515520052007
2.0520052007
2.0526020052007
T240
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.8513220022004
2.0520022004
2.0526020022004
2.0515220022004
T210 Restyling
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.8511520002002
1.8520002002
2.0514020002002
2.0519020002002
2.0520002002
2.0526020002002
2.0512520002002
2.0520002002
2.0520002002
2.0513520002002
2.0520002002
2.259420002002
2.2520002002
2.2520002002
T210
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.8511519972000
1.8519972000
2.0526019972000
2.0519972000
2.0512519972000
2.0519972000
2.0513519972000
2.0519972000
2.0514019972000
2.0519019972000
2.259419972000
2.2519972000
2.2519972000
T190 Restyling
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.559419951997
1.5519951997
1.8519951997
1.8512519951997
2.0519951997
2.057319951997
2.0514019951997
2.0519951997
2.0516519951997
2.0512819951997
2.0517519951997
2.0519951997
2.0513319951997
2.0519951997
2.0513519951997
T190
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.559419921995
1.5519921995
1.8512519921995
1.8519921995
2.057319921995
2.0519921995
2.0512819921995
2.0519921995
2.0513519921995
2.0519921995
2.0519921995
2.0519921995