XV50
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.0414812.52011-
2.5415492011-
2.5418192011-
3.542757.12011-
XV40
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.0414520062011
2.0420062011
2.4420062011
2.449.620062011
2.4420062011
2.441479.620062011
2.441679.620062011
2.54179920062011
2.54920062011
3.542756.820062011
XV30
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.0415020012006
2.449.420012006
2.4420012006
2.4415920012006
2.4415210.520012006
3.041869.120012006
XV20
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.2514019962001
2.2519962001
2.5520019962001
2.5519962001
XV20
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.2414019962001
2.2419962001
2.5420019962001
V40
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.8412519941998
1.8419941998
2.0419941998
2.0413319941998
2.049119941998
2.0419941998
2.0413519941998
2.249119941998
2.2419941998
V30
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.8412519901994
1.8419901994
2.0413519901994
2.0419901994
2.0416519901994
2.0419901994
2.049119901994
2.0419901994
V20
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.849019861990
1.8419861990
1.8410519861990
1.8419861990
2.048419861990
2.0412119861990
2.0419861990
2.0419861990
2.0414019861990
2.0419861990
2.0419861990
2.0419861990
2.048619861990
2.0419861990
2.0412819861990
2.0419861990
2.5416019861990
2.5419861990
V10
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.849019831988
1.8419831988
1.847319831988
1.8419831988
2.049919831988
2.0419831988
V10
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.857319831988
1.859019831988
1.8519831988
2.0519831988
2.059719831988
2.0519831988
2.0511019831988