III
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.8412519931998
1.8419931998
1.841519931998
1.8412019931998
1.8419931998
2.0419931998
2.0416519931998
2.0417019931998
2.0417519931998
2.0418019931998
2.0414019931998
2.0419931998
2.0419931998
II
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.841051519891993
1.8411519891993
1.8419891993
2.0414019891993
2.0419891993
I
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.8411319851989
1.8419851989
2.0414019851989
2.0419851989