VII Restyling
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.831438.720022006
1.83820022006
1.831827.520022006
1.837.520022006
1.83192720022006
1.837.420022006
VII
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.831827.519992002
1.837.519992002
1.831927.419992002
1.83719992002
1.83143819992002
1.838.719992002
VI Restyling
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.8211610.219961999
2.028.119961999
2.0220019961999
2.0219961999
2.022426.119961999
2.0225519961999
2.0217019961999
2.0219961999
2.0217519961999
2.22136919961999
2.22819961999
VI Restyling
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.8211610.219961999
2.021758.119961999
2.0220019961999
2.022426.119961999
2.2213619961999
2.2219961999
VI
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.8311610.219931996
2.0320019931996
2.032426.119931996
2.031758.119931996
2.0319931996
2.23136919931996
2.23819931996
VI
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.0217019931996
2.0218019931996
2.2213619931996
2.2219931996
V
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.0215619891994
2.0219891994
V
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.631051119891994
1.6319891994
1.8311519891994
1.8319891994
2.031568.319891994
2.039.819891994
2.032257.819891994
2.0314019891994
2.0319891994
IV
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.0214019851989
2.021508.719851989
2.029.819851989
IV
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.6319851989
1.6311619851989
1.6312419851989
1.638619851989
1.8311019851989
1.8319851989
2.031508.719851989
2.039.819851989
2.0314019851989
2.0318019851989
III
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.638619821986
1.6312019821986
1.6319821986
2.0310519821986
2.0319821986
II
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.637519771985
1.638619771985
1.6311019771985
1.639519771985
1.6319771985
1.6310919771985
2.038819771985
2.039019771985
2.0319771985
2.0312119771985
2.0319771985
I
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.637519731978
1.638419731978
1.638619731978
1.6319731978
1.6310719731978
2.0310519731978