T210
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.6410519962001
1.6419962001
1.8411519962001
2.0412519962001
2.0419962001
2.0414519962001
2.2419962001
2.249419962001
2.2419962001
T190
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.8512519921997
2.0513319921997
T190
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.6411519921997
1.6419921997
1.8412519921997
1.8419921997
2.0419921997
2.0418019921997
2.0419921997
2.0412819921997
2.0419921997
2.0413519921997
2.0419921997
2.0414019921997
2.047319921997
2.0417519921997
T190
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.8412519921997
1.8419921997
2.0418019921997
2.0414019921997
2.0419921997
2.0416519921997
2.0417019921997
2.0417519921997
T170
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.8511519871992
1.8519871992
2.057314.519871992
2.0512519871992
2.0519871992
2.0516519871992
2.0519871992
T170
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.548513.519871992
1.5419871992
1.6410019871992
1.6419871992
1.8410519871992
1.8419871992
2.0412519871992
2.0419871992
2.0414019871992
2.0419871992
2.047319871992
2.0419871992
T170
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.8411519871992
1.8419871992
2.0416519871992
2.0419871992
2.0414019871992
2.0419871992
T140
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.549019821988
1.5419821988
1.8411019821988
T130
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.858619791981
1.8519791981
T130
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.8419791981
1.848619791981
T130
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.858619791981
1.8519791981
T100, T110, T120
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.0410519731979
2.0419731979
T100, T110, T120
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.0210519731979
2.0219731979
T100, T110, T120
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.0519731979
2.0510519731979
T100, T110, T120
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.0210519731979
2.0219731979