S210
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.541792012-
2.542032012-
2.542012-
3.543152012-
S200
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.5420320082012
2.5420082012
2.5421520082012
2.5420082012
3.0425620082012
3.0420082012
3.5431520082012
3.5436020082012
S180
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.5519620032008
2.5520020032008
2.5520032008
S180
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.5420032008
2.5421520032008
3.0425620032008
3.0420032008
3.5431520032008
S170
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.0416019992007
2.5420019992007
2.5419992007
2.5428019992007
3.0420019992007
3.0422019992007
3.0419992007
S170
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.0516019992007
2.5520019992007
2.5519992007
2.5528019992007
3.0522019992007
S150
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.0411019951999
2.0416019951999
2.0419951999
2.0413519951999
2.0419951999
2.0414019951999
2.047919951999
2.0419951999
2.0411619951999
2.449719951999
2.5418019951999
2.5419951999
2.5420019951999
2.5419951999
3.0422019951999
4.0419951999
4.0426519951999
S150
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.0513519951999
2.459719951999
2.5518019951999
S140
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.0513519911995
2.0519911995
2.4510019911995
2.5518019911995
S140
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.0413519911995
2.0419911995
2.449719911995
2.4410019911995
2.5418019911995
2.5423019911995
3.0423019911995
4.0426019911995
S130
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.0510519871999
2.0519871999
2.0513519871999
2.0519871999
2.0516019871999
2.0517019871999
2.4510019871999
2.459419871999
2.459719871999
2.5518019871999
2.5520019871999
S120
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.0410519831987
2.0419831987
2.0414519831987
2.0419831987
2.4419831987
2.449719831987
2.4419831987
2.447319831987
2.8417019831987
2.8419831987
S110
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.8414619801983
2.8419801983
S110
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.8519801983
2.8514619801983