VIII
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
Standard 2.441502015-
Comfort 2.441502015-
Comfort 2.841772015-
Prestige 2.841772015-
VII Restyling
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
Comfort 2.5414413.32011-
Standard 2.5414413.32011-
Elegance 2.5414413.32011-
Prestige Plus 3.04170122011-
Prestige 3.04170122011-
VII
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
Comfort 2.5414412.520052011
Standart 2.5414412.520052011
Comfort 2.5414412.520052011
Standard 2.5414412.520052011
Elegance 2.5414412.520052011
Prestige 3.0411.620052011
Prestige 3.0417011.620052011
Prestige Plus 3.0417011.620052011
Prestige 3.0417011.620052011
Prestige 3.0411.620052011
VI Restyling
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.0211020012005
2.0220012005
2.0220012005
2.0220012005
2.7220012005
2.7214520012005
3.029120012005
3.0220012005
VI Restyling
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.0211020012005
2.0220012005
2.0220012005
2.0220012005
2.7220012005
2.7214520012005
3.029120012005
3.0220012005
VI Restyling
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.0411020012005
2.0420012005
2.0420012005
2.0420012005
2.7420012005
2.7414520012005
3.049120012005
3.0420012005
VI
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.0211019972001
2.0219972001
2.0219972001
2.0219972001
2.7219972001
2.7214519972001
3.029119972001
3.0219972001
VI
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.0211019972001
2.0219972001
2.0219972001
2.0219972001
2.7219972001
2.7214519972001
3.029119972001
3.0219972001
VI
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.0411019972001
2.0419972001
2.0419972001
2.0419972001
2.7419972001
2.7414519972001
3.049119972001
3.0419972001
V
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.028819881997
2.429719881997
2.4219881997
V
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.048819881997
2.049719881997
2.449719881997
2.4419881997
2.849119881997
2.8419881997
V
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.028819881997
2.829119881997
2.8219881997