200 Restyling
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
SE «Brownstone» 4.552358.920122015
SE «Brownstone» 4.558.920122015
Luxory 5 places 4.552358.920122015
Luxory 7 places 4.552358.920122015
Luxory 5 places 4.653098.620122015
Luxory 7 places 4.653098.620122015
Prestige 4.653098.620122015
200
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
Luxory (Jubilee version) 4.552359.520072011
Luxury 4.552359.520072011
Luxury 4.752889.520072011
Luxory (Jubilee version) 4.752889.520072011
70 Restyling
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
4.032282007-
4.231312007-
4.232007-
70 Restyling
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
4.032282007-
4.232007-
4.231312007-
4.532022007-
4.532007-
70 Restyling
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
4.052282007-
4.251642007-
4.251312007-
4.252007-
4.251352007-
4.252007-
4.552022007-
4.552007-
70 Restyling
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
4.022282007-
4.221312007-
4.222007-
4.522022007-
4.522007-
70 Restyling
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
4.241312007-
4.5420218.22007-
100 Restyling
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
4.2513113.620052007
4.2520052007
4.2520413.620052007
4.2513.620052007
4.5521211.720052007
4.5513.620052007
4.7523513.620052007
4.7511.220052007
4.7511.720052007
100 Restyling
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
4.2513120022005
4.2520022005
4.2520413.620022005
4.2513.620022005
4.5513.620022005
4.5521211.720022005
4.7523511.220022005
4.7511.220022005
4.7511.720022005
100
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
4.2513113.619972002
4.2519972002
4.2520413.119972002
4.2513.619972002
4.5521213.619972002
4.5512.119972002
4.7523511.719972002
4.7511.219972002
4.7511.719972002
80 Restyling
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
4.2519951997
4.251601619951997
4.2519951997
4.251671619951997
4.2513519951997
4.2519951997
4.2517019951997
4.5521519951997
4.5519951997
4.552051219951997
4.5519951997
80
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
4.0515619891994
4.2513519891994
4.2519891994
4.251601619891994
4.2519891994
4.2516519891994
4.2519891994
4.251671619891994
4.552051219891994
4.5519891994
4.5521512.619891994
4.5511.419891994
60
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
3.459019801990
3.4519801990
3.4512019801990
3.4519801990
4.0510319801990
4.0519801990
4.0513519801990
4.0519801990
4.0515619801990
4.0519801990
4.2513519801990
4.2519801990
4.2513119801990
4.2519801990
4.2516419801990
4.2519801990
40
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
3.038019601984
3.239319601984
3.439019601984
3.639019601984
3.9310519601984
3.9312519601984
4.2313519601984