150 Restyling
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
Classic 2.7516313.82013-
Standard 2.7516313.82013-
Standard 2.7513.92013-
Luxory 5 places 2.8517712.72013-
Comfort 2.8517712.72013-
Luxory 7 places 2.8517712.72013-
Elegance 2.8517712.72013-
Prestige 2.8517712.72013-
Prestige 4.052828.82013-
Luxory 5 places 4.052828.82013-
Comfort 4.052828.82013-
Luxory 7 places 4.052828.82013-
Elegance 4.052828.82013-
150 Restyling
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.731632013-
3.0319011.72013-
3.032013-
3.031732013-
3.032013-
150
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
Standard 2.751639.620092013
Standard 2.759.620092013
Prestige Plus 3.0517311.720092013
Elegance 3.0517311.720092013
Comfort 3.0517311.720092013
Luxury 3.0517311.720092013
Luxury 3.0511.720092013
Luxury 4.059.220092013
Prestige 4.052829.220092013
Luxury 4.052829.220092013
150
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.7316320092013
3.0320092013
3.0317320092013
3.0320092013
3.0319011.720092013
120
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.7315020022009
2.7311.220022009
2.7316320022009
2.7320022009
3.0312.820022009
3.0316312.720022009
3.0312.820022009
3.0316611.520022009
3.4318520022009
4.032499.520022009
4.039.520022009
120
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
Moon 4.052499.520022009
Sol 4.052499.520022009
90 Restyling
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.7515011.919992002
2.7511.919992002
3.0512514.919992002
3.0514.919992002
3.0516312.119992002
3.0512.519992002
3.051701219992002
3.051219992002
3.4518510.919992002
3.4510.919992002
3.4517810.419992002
3.4511.519992002
90 Restyling
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.7315011.219992002
2.7311.219992002
3.031701219992002
3.031219992002
3.0312514.719992002
3.031419992002
3.0316312.519992002
3.0312.119992002
3.4317810.419992002
3.4310.919992002
3.4318510.419992002
3.4310.419992002
90
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.7515011.919961999
2.7511.919961999
3.051301419961999
3.051419961999
3.0514019961999
3.0519961999
3.0514519961999
3.0519961999
3.4517810.919961999
3.4510.919961999
90
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.7315011.219961999
2.7311.219961999
3.031301419961999
3.031419961999
3.4317810.419961999
3.4310.419961999
70
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.439719901996
2.4319901996
3.0313019901996
3.0319901996
70
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.458519901996
2.4519901996
2.459719901996
2.4519901996
3.0513019901996
3.0519901996