IX (X110)
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.0516020002007
2.0520002007
2.5519620002007
2.5520020002007
2.5528020002007
IX (X110)
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.0416020002007
2.0420002007
2.5420020002007
2.5420002007
2.5428020002007
2.5420002007
2.5419620002007
VIII (X100)
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.0419962000
2.0414019962000
2.0419962000
2.0416019962000
2.0419962000
2.449719962000
2.5420019962000
2.5419962000
2.5428019962000
2.5419962000
3.0422019962000
VIII (X100)
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.2519962000
2.2514019962000
2.5520011.419962000
2.5511.119962000
3.0521019962000
3.0521519962000
VII (X90)
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.8412019921996
1.8419921996
2.0419921996
2.0413519921996
2.449719921996
2.4419921996
2.5418019921996
2.5419921996
2.5428019921996
2.5419921996
3.0422019921996
VI (X80)
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.8410519881992
1.8419881992
1.8411519881992
1.8419881992
2.0417019881992
2.0421019881992
2.0419881992
2.0413519881992
2.0419881992
2.0415019881992
2.0419881992
2.448519881992
2.449419881992
2.4419881992
2.5418019881992
2.5428019881992
3.0420019881992
V (X70)
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.848619841988
1.8419841988
2.0412119841988
2.448519841988
V (X70)
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.0513519841988
2.0519841988
IV (X60)
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.0414019801984