III
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.721592015-
2.722015-
2.722015-
3.522782015-
3.522015-
3.522015-
III
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.741592015-
3.542015-
3.542015-
3.542782015-
III
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.741592015-
3.542782015-
3.542015-
3.542015-
II Restyling
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.7220122015
2.7220122015
2.7218220122015
2.7220122015
2.7215920122015
2.7220122015
4.0223620122015
4.0220122015
II Restyling
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.7218220122015
2.7220122015
4.0223620122015
4.0220122015
II Restyling
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.7418220122015
2.7420122015
4.0423620122015
4.0420122015
II
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.7215920052012
2.7220052012
4.0223620052012
4.0220052012
II
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.7215920052012
2.7220052012
2.7220052012
2.7218220052012
2.7220052012
4.0220052012
4.0223620052012
II
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.7416020052012
2.7420052012
4.0423620052012
4.0420052012
4.0420052012
4.0420052012
I Restyling
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.4420012004
2.4420012004
2.4420012004
2.4414220012004
2.7418220012004
2.7420012004
2.7420012004
2.7420012004
3.4420012004
3.4420012004
3.4420012004
3.4419020012004
I Restyling
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.4214220012004
2.4220012004
2.4220012004
2.4220012004
2.7220012004
2.7220012004
2.7220012004
2.7218220012004
3.4219020012004
3.4220012004
3.4220012004
3.4220012004
I Restyling
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.4220012004
2.4220012004
2.4220012004
2.4214220012004
2.7220012004
2.7220012004
2.7215020012004
2.7220012004
2.7220012004
2.7218220012004
2.7220012004
3.4219020012004
3.4220012004
3.4220012004
3.4220012004
I
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.4219952000
2.4219952000
2.4214219952000
2.4219952000
2.7215019952000
2.7219952000
2.7218219952000
2.7219952000
2.7219952000
2.7219952000
3.4219019952000
3.4219952000
3.4219952000
3.4219952000
I
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
2.4214219952000
2.4219952000
2.4219952000
2.4219952000
2.7215019952000
2.7219952000
2.7218219952000
2.7219952000
2.7219952000
2.7219952000
3.4219952000
3.4219952000
3.4219019952000
3.4219952000