II Restyling
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
4.643102013-
4.642013-
5.743812013-
5.742013-
II Restyling
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
4.022702013-
4.623102013-
4.622013-
5.722013-
5.723812013-
II Restyling
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
4.022702013-
4.623102013-
4.622013-
5.723812013-
5.722013-
II Restyling
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
4.022702013-
5.722013-
5.723812013-
II
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
4.6231020072013
4.6220072013
5.723819.220072013
5.7220072013
II
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
4.0423620072013
4.0420072013
4.6420072013
4.6431020072013
4.7427620072013
4.7420072013
4.7420072013
4.7420072013
5.7438120072013
5.7420072013
II
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
4.0220072013
4.0223620072013
4.6231020072013
4.6220072013
5.7238120072013
5.7220072013
I Restyling
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
3.4419020032006
3.4420032006
4.0420032006
4.0423620032006
4.7424520032006
4.7420032006
4.7427120032006
4.7420032006
4.742821120032006
4.7420032006
I Restyling
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
3.4220032006
3.4219020032006
4.0223620032006
4.0220032006
4.7220032006
4.7224520032006
4.7220032006
4.7227120032006
4.7220032006
4.7228220032006
I
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
3.4219019992002
3.4219992002
4.7224519992002
4.7219992002
I
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
3.4419013.919992002
3.4414.219992002
4.7419992002
4.7424513.519992002