III Restyling
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.036915.32014-
1.3310111.72014-
1.439010.82014-
1.5310611.52014-
1.5311.82014-
III Restyling
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.056915.32014-
1.359912.62014-
1.3511.72014-
1.459010.82014-
1.5510611.82014-
1.5511.52014-
1.557611.82014-
III
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.056915.320112014
1.359912.620112014
1.3511.720112014
1.459010.820112014
1.5510715.320112014
1.5520112014
1.557611.820112014
III
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.036915.320112014
1.3310111.720112014
1.3312.320112014
1.439010.820112014
II Restyling
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
Elegance 1.3510111.720092011
Elegance 1.3513.420092011
Prestige 1.3510113.420092011
II Restyling
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
Elegance 1.3310113.420092011
II Restyling
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.5410620092011
1.5420092011
II
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
Sol 1.358713.120052009
Terra 1.358711.520052009
Terra Plus 1.358713.120052009
II
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
Terra Plus 1.338713.120052009
II
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.5410620052009
1.5420052009
I Restyling
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.056813.820032006
1.0513.820032006
1.358613.120032006
1.3512.120032006
1.4512.620032006
1.457512.920032006
1.55106920032006
1.55920032006
I Restyling
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.036813.820032006
1.0313.820032006
1.338613.120032006
1.3312.120032006
1.4312.620032006
1.437512.920032006
1.53106920032006
1.53920032006
I
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.056813.819992003
1.0513.819992003
1.358613.119992003
1.3512.119992003
1.4512.619992003
1.457512.919992003
1.55106919992003
1.55919992003
I
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.036813.819992003
1.0313.819992003
1.338612.119992003
1.3313.119992003
1.4312.919992003
1.437512.619992003
1.53106919992003
1.53919992003