II Restyling
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.0510012.92015-
1.0512511.42015-
1.5511.32015-
1.5512.42015-
1.5512.42015-
1.551509.42015-
1.559513.42015-
1.5510.22015-
1.5513.42015-
1.551829.22015-
1.5510512.12015-
1.552015-
1.5512011.32015-
1.658515.92015-
1.6512511.82015-
1.6511511.32015-
2.051509.52015-
2.0510.32015-
2.051708.52015-
II Restyling
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.0510013.72015-
1.0512512.32015-
1.559514.42015-
1.551822015-
1.5514.42015-
1.559.52015-
1.5512013.42015-
1.5512.32015-
1.5513.42015-
1.5512.32015-
1.551509.72015-
1.5510.52015-
1.6511512.32015-
1.6512512.32015-
2.051509.82015-
2.0510.72015-
2.051708.82015-
II
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.0510012.620102015
1.0512511.420102015
1.659514.320102015
1.6511511.320102015
1.6510512.620102015
1.6512512.320102015
1.651509.920102015
1.651828.920102015
2.0511512.320102015
2.051409.620102015
2.0510.520102015
2.051639.320102015
2.058.620102015
2.0514320102015
II
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.0510012.620102015
1.0512511.420102015
1.6511511.320102015
1.658515.920102015
1.6510512.620102015
1.6512511.520102015
1.651509.420102015
1.651828.520102015
1.659513.320102015
2.0514010.120102015
2.059.620102015
2.051638.620102015
2.0520102015
2.0514320102015
2.0511511.820102015
2.0511.820102015
I
ՓոփոխությունԴռներՁիաուժ`Առավելագույն արագությունըԱրագացում մինչեւ 100 կմ./ժ.Արտադրության սկիզբըԱրտադրության վերջը
1.6510911.320032007
1.6511.620032007
1.6510312.920032007
1.6511511.920032007
1.659013.120032007
1.8511511.220032007
1.8512510.820032007
2.051459.820032007
2.059.820032007
2.051369.620032007
2.0520032007