• OUTLANDER 6X6 FB XT 650EFI
 • OUTLANDER MAX DPS 570
 • DS 250
 • SEA-DOO
 • MAVERICK TRAIL
 • SKI-DOO
 • Can-Am Commander
 • CAN-AM OUTLANDER MAX 450 DPS
 • Z 900
 • LYNX
 • CAN-AM SPYDER
 • Versys-X 300
 • KX 250
 • Ninja 400
 • Z 400
 • CFORCE 1000
 • ZForce 1000
 • 650NK
 • 400NK
 • Agility
 • New Like
 • Z 650
 • CFORCE 520 L
 • KLX 450
 • Ninja 125
 • Z 125
 • AVENGER 8X8 S
 • CAN-AM OUTLANDER
 • TC239T
 • U052
 • PM2
 • Q880
 • T3
Գինը
-
Ավտոմեքենաներ
Двигатель и ходовая часть
Շարժիչը-
Салон и комфорт

2017 գ

Растаможенный

Վաճառվում է BRP Can-Am Commander

0.8 Բենզին

0 կմ

Ավտոմատ

Ձախ ղեկ

ფასდაკლება !!! კომპანია ტრანსპორტერი წარმოადგენს BRP-ის, Kawasaki-ის, Quicksilver-ის, JOBE-ს და ItalCar-ის ოფიციალურ დისტრიბუტო

Թբիլիսի

ID 30808264

2020 գ

Растаможенный

Վաճառվում է CFMoto CFORCE 1000

1.0 Բենզին

0 կմ

Ավտոմատ

Ձախ ղեկ

ფასდაკლება !!! კომპანია ტრანსპორტერი წარმოადგენს BRP-ის, Kawasaki-ის, Quicksilver-ის, JOBE-ს და ItalCar-ის ოფიციალურ დისტრიბუტო

Թբիլիսի

ID 45492291

2018 գ

Растаможенный

Վաճառվում է KAWASAKI KLX 450

0.5 Բենզին

0 կմ

Մեխանիկական

Ձախ ղեկ

ფასდაკლება !!! კომპანია ტრანსპორტერი წარმოადგენს BRP-ის, Kawasaki-ის, Quicksilver-ის, JOBE-ს და ItalCar-ის ოფიციალურ დისტრიბუტო

Թբիլիսի

ID 45492354

2018 գ

Растаможенный

Վաճառվում է CFMoto 650NK

0.7 Բենզին

0 կմ

Մեխանիկական

Ձախ ղեկ

ფასდაკლება !!! კომპანია ტრანსპორტერი წარმოადგენს BRP-ის, Kawasaki-ის, Quicksilver-ის, JOBE-ს და ItalCar-ის ოფიციალურ დისტრიბუტო

Թբիլիսի

ID 45492407

2020 գ

Растаможенный

Վաճառվում է BRP CAN-AM OUTLANDER

0.6 Բենզին

0 կմ

Ավտոմատ

Ձախ ղեկ

ფასდაკლება !!! კომპანია ტრანსპორტერი წარმოადგენს BRP-ის, Kawasaki-ის, Quicksilver-ის, JOBE-ს და ItalCar-ის ოფიციალურ დისტრიბუტო

Թբիլիսի

ID 45500304

0 գ

Растаможенный

Վաճառվում է CBS T3

0.0 էլեկտրական

0 կմ

Ձախ ղեկ

კომპანია ტრანსპორტერი წარმოადგენს BRP-ის, Kawasaki-ის, Quicksilver-ის, JOBE-ს და ItalCar-ის ოფიციალურ დისტრიბუტორს საქართველოში. კ

Թբիլիսի

ID 45500981

0 գ

Растаможенный

Վաճառվում է CBS Q880

0.0 էլեկտրական

0 կմ

Ձախ ղեկ

კომპანია ტრანსპორტერი წარმოადგენს BRP-ის, Kawasaki-ის, Quicksilver-ის, JOBE-ს და ItalCar-ის ოფიციალურ დისტრიბუტორს საქართველოში. კ

Թբիլիսի

ID 45500894

0 գ

Растаможенный

Վաճառվում է CBS PM2

0.0 էլեկտրական

0 կմ

Ձախ ղեկ

კომპანია ტრანსპორტერი წარმოადგენს BRP-ის, Kawasaki-ის, Quicksilver-ის, JOBE-ს და ItalCar-ის ოფიციალურ დისტრიბუტორს საქართველოში. კ

Թբիլիսի

ID 45500878

2019 գ

Растаможенный

Վաճառվում է CBS U052

0.0 էլեկտրական

0 կմ

Ձախ ղեկ

კომპანია ტრანსპორტერი წარმოადგენს BRP-ის, Kawasaki-ის, Quicksilver-ის, JOBE-ს და ItalCar-ის ოფიციალურ დისტრიბუტორს საქართველოში. კ

Թբիլիսի

ID 45500841

2019 գ

Растаможенный

Վաճառվում է HUSQVARNA TC239T

0.6 Բենզին

0 կմ

Вариатор

Ձախ ղեկ

კომპანია ტრანსპორტერი წარმოადგენს BRP-ის, Kawasaki-ის, Quicksilver-ის, JOBE-ს და ItalCar-ის ოფიციალურ დისტრიბუტორს საქართველოში. კ

Թբիլիսի

ID 45500728

2017 գ

Растаможенный

Վաճառվում է ARGO AVENGER 8X8 S

0.8 Բենզին

0 կմ

Ավտոմատ

Ձախ ղեկ

კომპანია ტრანსპორტერი წარმოადგენს BRP-ის, Kawasaki-ის, Quicksilver-ის, JOBE-ს და ItalCar-ის ოფიციალურ დისტრიბუტორს საქართველოში. კ

Թբիլիսի

ID 45499675

2018 գ

Растаможенный

Վաճառվում է KYMCO Agility

0.1 Բենզին

0 կմ

Ավտոմատ

Ձախ ղեկ

კომპანია ტრანსპორტერი წარმოადგენს BRP-ის, Kawasaki-ის, Quicksilver-ის, JOBE-ს და ItalCar-ის ოფიციალურ დისტრიბუტორს საქართველოში. კ

Թբիլիսի

ID 45492432

2018 գ

Растаможенный

Վաճառվում է KAWASAKI Z 125

0.1 Բենզին

0 կմ

Մեխանիկական

Ձախ ղեկ

კომპანია ტრანსპორტერი წარმოადგენს BRP-ის, Kawasaki-ის, Quicksilver-ის, JOBE-ს და ItalCar-ის ოფიციალურ დისტრიბუტორს საქართველოში. კ

Թբիլիսի

ID 45492402

2018 գ

Растаможенный

Վաճառվում է KAWASAKI Ninja 125

0.1 Բենզին

0 կմ

Մեխանիկական

Ձախ ղեկ

კომპანია ტრანსპორტერი წარმოადგენს BRP-ის, Kawasaki-ის, Quicksilver-ის, JOBE-ს და ItalCar-ის ოფიციალურ დისტრიბუტორს საქართველოში. კ

Թբիլիսի

ID 45492395

2020 գ

Растаможенный

Վաճառվում է CFMoto CFORCE 520 L

0.5 Բենզին

0 կմ

Ավտոմատ

Ձախ ղեկ

კომპანია ტრანსპორტერი წარმოადგენს BRP-ის, Kawasaki-ის, Quicksilver-ის, JOBE-ს და ItalCar-ის ოფიციალურ დისტრიბუტორს საქართველოში. კ

Թբիլիսի

ID 45492300

2017 գ

Растаможенный

Վաճառվում է KAWASAKI Z 650

0.7 Բենզին

809 կմ

Մեխանիկական

Ձախ ղեկ

მოტოციკლეტი არის პრაქტიკულად ახალი.გავლილი აქვს მხოლოდ 810 კმ.ფასი 6200 დოლარი.ფასზე დალაპარაკება შესაძლებელია.მოყვება გარანტია.

Թբիլիսի

ID 44486747

2019 գ

Растаможенный

Վաճառվում է KYMCO New Like

0.1 Բենզին

0 կմ

Ավտոմատ

Ձախ ղեկ

კომპანია ტრანსპორტერი წარმოადგენს BRP-ის, Kawasaki-ის, Quicksilver-ის, JOBE-ს და ItalCar-ის ოფიციალურ დისტრიბუტორს საქართველოში. კ

Թբիլիսի

ID 40646968

2019 գ

Растаможенный

Վաճառվում է KYMCO Agility

0.1 Բենզին

0 կմ

Ավտոմատ

Ձախ ղեկ

კომპანია ტრანსპორტერი წარმოადგენს BRP-ის, Kawasaki-ის, Quicksilver-ის, JOBE-ს და ItalCar-ის ოფიციალურ დისტრიბუტორს საქართველოში. კ

Թբիլիսի

ID 40646946

2019 գ

Растаможенный

Վաճառվում է KYMCO Agility

0.1 Բենզին

0 կմ

Ավտոմատ

Ձախ ղեկ

კომპანია ტრანსპორტერი წარმოადგენს BRP-ის, Kawasaki-ის, Quicksilver-ის, JOBE-ს და ItalCar-ის ოფიციალურ დისტრიბუტორს საქართველოში. კ

Թբիլիսի

ID 40646933

2019 գ

Растаможенный

Վաճառվում է KYMCO Agility

0.1 Բենզին

0 կմ

Ավտոմատ

Ձախ ղեկ

კომპანია ტრანსპორტერი წარმოადგენს BRP-ის, Kawasaki-ის, Quicksilver-ის, JOBE-ს და ItalCar-ის ოფიციალურ დისტრიბუტორს საქართველოში. კ

Թբիլիսի

ID 40646766

2019 գ

Растаможенный

Վաճառվում է CFMoto CF125-3A

0.1 Բենզին

0 կմ

Մեխանիկական

Ձախ ղեկ

კომპანია ტრანსპორტერი წარმოადგენს BRP-ის, Kawasaki-ის, Quicksilver-ის, JOBE-ს და ItalCar-ის ოფიციალურ დისტრიბუტორს საქართველოში. კ

Թբիլիսի

ID 40633379

2019 գ

Растаможенный

Վաճառվում է CFMoto 400NK

0.4 Բենզին

0 կմ

Մեխանիկական

Ձախ ղեկ

კომპანია ტრანსპორტერი წარმოადგენს BRP-ის, Kawasaki-ის, Quicksilver-ის, JOBE-ს და ItalCar-ის ოფიციალურ დისტრიბუტორს საქართველოში. კ

Թբիլիսի

ID 40633308

2019 գ

Растаможенный

Վաճառվում է CFMoto 650NK

0.7 Բենզին

0 կմ

Մեխանիկական

Ձախ ղեկ

კომპანია ტრანსპორტერი წარმოადგენს BRP-ის, Kawasaki-ის, Quicksilver-ის, JOBE-ს და ItalCar-ის ოფიციალურ დისტრიბუტორს საქართველოში. კ

Թբիլիսի

ID 40633214

2019 գ

Растаможенный

Վաճառվում է CFMoto ZForce 1000

1.0 Բենզին

0 կմ

Ավտոմատ

Ձախ ղեկ

კომპანია ტრანსპორტერი წარმოადგენს BRP-ის, Kawasaki-ის, Quicksilver-ის, JOBE-ს და ItalCar-ის ოფიციალურ დისტრიბუტორს საქართველოში. კ

Թբիլիսի

ID 40633160

2019 գ

Растаможенный

Վաճառվում է CFMoto CFORCE 1000

0.8 Բենզին

0 կմ

Ավտոմատ

Ձախ ղեկ

კომპანია ტრანსპორტერი წარმოადგენს BRP-ის, Kawasaki-ის, Quicksilver-ის, JOBE-ს და ItalCar-ის ოფიციალურ დისტრიბუტორს საქართველოში. კ

Թբիլիսի

ID 40633066
46 Հայտարարություն