მოდიფიკაციაკარებისიმძლავრემაქს. სიჩქარეაჩქარება 100 კმ/სთ-მდეგამოშ. დაწყებაგამოშ. დამთავრება
2.2412013.319671977
2.5411412.819671977
2.5412.919671977
2.7416010.619671977
2.7411.319671977
2.741859.919671977
2.7410.819671977
2.8412.419671977
2.8413011.519671977
მოდიფიკაციაკარებისიმძლავრემაქს. სიჩქარეაჩქარება 100 კმ/სთ-მდეგამოშ. დაწყებაგამოშ. დამთავრება
2.5211412.819671977
2.7216010.619671977
2.721859.919671977
2.8213011.519671977
2.8212.419671977