მოდიფიკაციაკარებისიმძლავრემაქს. სიჩქარეაჩქარება 100 კმ/სთ-მდეგამოშ. დაწყებაგამოშ. დამთავრება
3.022208.119841994
3.028.119841994
მოდიფიკაციაკარებისიმძლავრემაქს. სიჩქარეაჩქარება 100 კმ/სთ-მდეგამოშ. დაწყებაგამოშ. დამთავრება
2.2215010.419841994
2.2219841994
2.3213210.619841994
2.3219841994
2.3213610.419841994
2.3210.519841994
3.027.919841994
3.021808.519841994
3.027.919841994
3.0222019841994
3.028.119841994
3.0218819841994
3.222208.219841994
3.2219841994