მოდიფიკაციაკარებისიმძლავრემაქს. სიჩქარეაჩქარება 100 კმ/სთ-მდეგამოშ. დაწყებაგამოშ. დამთავრება
1.629010.719901994
1.6219901994
1.6210210.419901994
1.627.419901994
2.021438.219901994
2.021508.219901994