მოდიფიკაციაკარებისიმძლავრემაქს. სიჩქარეაჩქარება 100 კმ/სთ-მდეგამოშ. დაწყებაგამოშ. დამთავრება
1.821696.919881999
1.8219881999
1.8217519881999
1.8219881999
1.8220119881999
1.8219881999
2.0220019881999
2.0219881999
2.0220519881999
2.0219881999
2.0214019881999
2.0219881999