მოდიფიკაციაკარებისიმძლავრემაქს. სიჩქარეაჩქარება 100 კმ/სთ-მდეგამოშ. დაწყებაგამოშ. დამთავრება
2.4515020012003
2.4520012003
2.551501220012003
2.5520012003
2.5516520012003
2.5520012003
3.0522020012003