მოდიფიკაციაკარებისიმძლავრემაქს. სიჩქარეაჩქარება 100 კმ/სთ-მდეგამოშ. დაწყებაგამოშ. დამთავრება
2.049119891997
2.347519891997
2.5410419891997
2.5419891997
2.748519891997
2.7410019891997
2.7419891997