მოდიფიკაციაკარებისიმძლავრემაქს. სიჩქარეაჩქარება 100 კმ/სთ-მდეგამოშ. დაწყებაგამოშ. დამთავრება
1.851251119992006
1.851119992006
2.257919992006
2.2519992006
2.2519992006
2.2519992006