მოდიფიკაციაკარებისიმძლავრემაქს. სიჩქარეაჩქარება 100 კმ/სთ-მდეგამოშ. დაწყებაგამოშ. დამთავრება
2.0510019932005
2.0519932005
2.0510519932005
2.0519932005
2.4514519932005
2.4519932005