მოდიფიკაციაკარებისიმძლავრემაქს. სიჩქარეაჩქარება 100 კმ/სთ-მდეგამოშ. დაწყებაგამოშ. დამთავრება
2.0514019982005
2.0519982005
2.0519982005
2.0514719982005
2.0519982005
2.0523019982005