მოდიფიკაციაკარებისიმძლავრემაქს. სიჩქარეაჩქარება 100 კმ/სთ-მდეგამოშ. დაწყებაგამოშ. დამთავრება
1.5210519941999
1.5219941999
1.8214019941999
1.8219941999
მოდიფიკაციაკარებისიმძლავრემაქს. სიჩქარეაჩქარება 100 კმ/სთ-მდეგამოშ. დაწყებაგამოშ. დამთავრება
1.5310519941999
1.5319941999
1.5319941999
1.5319941999
1.6312019941999
1.6319941999
1.6317519941999
1.8314019941999