მოდიფიკაციაკარებისიმძლავრემაქს. სიჩქარეაჩქარება 100 კმ/სთ-მდეგამოშ. დაწყებაგამოშ. დამთავრება
1.55902009-
1.551102009-
1.551092009-
1.651092009-
1.652009-
2.051332009-