მოდიფიკაციაკარებისიმძლავრემაქს. სიჩქარეაჩქარება 100 კმ/სთ-მდეგამოშ. დაწყებაგამოშ. დამთავრება
2.041302012-
2.042012-
2.541292012-
2.542012-
2.542012-
2.541472012-