მოდიფიკაციაკარებისიმძლავრემაქს. სიჩქარეაჩქარება 100 კმ/სთ-მდეგამოშ. დაწყებაგამოშ. დამთავრება
1.04711320052012
1.34871320052012
1.341320052012
1.34861320052012
1.3420052012
1.5410620052012
1.5420052012