მოდიფიკაციაკარებისიმძლავრემაქს. სიჩქარეაჩქარება 100 კმ/სთ-მდეგამოშ. დაწყებაგამოშ. დამთავრება
1.359219992005
1.3519992005
1.359019992005
1.3519992005
1.3519992005
1.3519992005
1.3514019992005