მოდიფიკაციაკარებისიმძლავრემაქს. სიჩქარეაჩქარება 100 კმ/სთ-მდეგამოშ. დაწყებაგამოშ. დამთავრება
2.7514519952002
3.0513019952002
3.0519952002
3.0514019952002
3.0519952002
3.4518019952002
3.4519952002