მოდიფიკაციაკარებისიმძლავრემაქს. სიჩქარეაჩქარება 100 კმ/სთ-მდეგამოშ. დაწყებაგამოშ. დამთავრება
2.7414519992002
2.7419992002
2.7419992002
3.0414019992002
3.0419992002
3.0419992002
3.0419992002