მოდიფიკაციაკარებისიმძლავრემაქს. სიჩქარეაჩქარება 100 კმ/სთ-მდეგამოშ. დაწყებაგამოშ. დამთავრება
1.359020002003
1.3520002003
1.3520002003
1.3520002003
1.359220002003
1.3520002003
1.3520002003
1.3520002003