მოდიფიკაციაკარებისიმძლავრემაქს. სიჩქარეაჩქარება 100 კმ/სთ-მდეგამოშ. დაწყებაგამოშ. დამთავრება
Basis 2.0214012.62010-
Basis 2.0212.62010-
Basis 2.02180102010-
Basis 2.0210.32010-
Basis 2.0210.62010-
Basis 2.0210.32010-