მოდიფიკაციაკარებისიმძლავრემაქს. სიჩქარეაჩქარება 100 კმ/სთ-მდეგამოშ. დაწყებაგამოშ. დამთავრება
3.0413519861997
3.0419861997
3.0414719861997
3.0419861997
4.0415519861997
4.0419861997
4.0419861997