მოდიფიკაციაკარებისიმძლავრემაქს. სიჩქარეაჩქარება 100 კმ/სთ-მდეგამოშ. დაწყებაგამოშ. დამთავრება
2.021319.619982001
2.0219982001
2.522057.819982001
2.521708.119982001
2.529.819982001