მოდიფიკაციაკარებისიმძლავრემაქს. სიჩქარეაჩქარება 100 კმ/სთ-მდეგამოშ. დაწყებაგამოშ. დამთავრება
5.4525819992005
5.4519992005
5.4526319992005
5.4519992005
5.9532919992005
5.9519992005
6.7531419992005
6.751119992005
7.3523819992005
7.3519992005
7.3525319992005
7.3519992005