მოდიფიკაციაკარებისიმძლავრემაქს. სიჩქარეაჩქარება 100 კმ/სთ-მდეგამოშ. დაწყებაგამოშ. დამთავრება
2.348719781983
2.3419781983
3.348219781983
3.3419781983
4.2411714.719781983
4.9414019781983
4.9419781983