მოდიფიკაციაკარებისიმძლავრემაქს. სიჩქარეაჩქარება 100 კმ/სთ-მდეგამოშ. დაწყებაგამოშ. დამთავრება
2.0419841995
2.045219841995
2.3419841995
2.348619841995
2.3419841995
2.3419841995
2.3419841995
2.349919841995
2.3419841995
2.3410019841995
2.3419841995
2.3410219841995
3.0413219841995
მოდიფიკაციაკარებისიმძლავრემაქს. სიჩქარეაჩქარება 100 კმ/სთ-მდეგამოშ. დაწყებაგამოშ. დამთავრება
2.329919841995
2.3219841995
2.3210219841995
2.3219841995
2.3219841995
2.3219841995
3.0213219841995